Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Caravana de informare a proiectului la Drobeta – „SMART Social Start-up”

Caravana de informare a proiectului la Drobeta

Caravana de informare a proiectului la Pitesti
martie 11, 2020
Cursul nr.1 de formare profesionala – Antreprenor in economia sociala
iunie 19, 2020

Caravana de informare a proiectului la Drobeta

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare
Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectiv Specific (O.S.): 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă
Beneficiar: MENTOR TRADING SRL
Partener 1: APOPSI Romania SA
Partener 2: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Titlul proiectului: SMART Social Start-up
Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527
Cod SMIS: 128527

In zilele de 04.06.2020, 05.06.2020 si 09.06.2020, la sediul UAT Mun. Dr. Tr. Severin din strada Avram Iancu, nr. 9, bl. C1, Sc. 1, Parter, s-au desfasurat evenimente de informare a publicului cu privire la proiectul mentionat. In contextul pandemiei cu Covid-19, numarul de persoane participante la fiecare intalnire a fost limitat, motiv pentru care au fost organizate in fiecare zi cate doua intalniri la intervale orare diferite. De asemenea, pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu noul Coronavirus, echipa de implementare a luat toate masurile individuale si colective impuse. Accesul in locul de desfasurare a fost permis doar cu masca de protectie.

In cadrul evenimentelor, au fost oferite informatii inclusiv despre programele de formare, metodologia de selectie a grupului tinta , economia sociala, antreprenoriat social, nediscriminare, egalitate de sanse, inovare sociala, dezvoltare durabila, celelalte principii orizontale ale Uniunii Europene etc.

Participantii au primit informatii privind conditiile ce trebuie indeplinite pentru inscriere, pentru a participa la cursurile de formare in antreprenoriat social, ce fel de afaceri pot primi finantare; de asemenea cei prezenti au primit informatii relevante despre economia sociala si au beneficiat de experienta unor antreprenori din domeniul economiei sociale, invitati la eveniment.

La eveniment, participantilor li s-au pus la dispozitie materiale de promovare/ cu prezentarea subiectelor dezbatute, cu datele de identificare a proiectului, brosuri cu informatii relevante.

Le mulțumim tuturor pentru participarea la caravana de informare a proiectului, pentru interesul acordat și pentru ideile pe care le-au dezbătut alături de noi !