Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Caravana de informare a proiectului la Pitesti – „SMART Social Start-up”

Caravana de informare a proiectului la Pitesti

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019
noiembrie 29, 2019
Caravana de informare a proiectului la Drobeta
iunie 10, 2020

Caravana de informare a proiectului la Pitesti

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare
Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile
sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă
Obiectiv Specific (O.S.): 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă

Beneficiar: MENTOR TRADING SRL
Partener 1: APOPSI  Romania SA
Partener 2: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Titlul proiectului: SMART Social Start-up
Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527
Cod SMIS: 128527

In data de 9 martie 2020, ora 16, la Pitesti, Judetul Arges, Strada Calea Dragasani nr. 20Etaj 3, in cadrul proiectului Smart Social Start-up, s-a desfasurat o caravana de informare a publicului cu privire la proiectul mentionat.​

In cadrul evenimentului, au fost oferite informatii inclusiv despre programele de formare, metodologia de selectie a grupului tinta, economia sociala, antreprenoriat social, nediscriminare, egalitate de sanse, inovare sociala, dezvoltare durabila, celelalte principia orizontale ale Uniunii Europene etc.​

Participantii au primit informatii privind conditiile ce trebuie indeplinite pentru inscriere, pentru a participa la cursurile de formare in antreprenoriat social, ce fel de afaceri pot primi finantare.

De asemenea, cei prezenti au primit informatii relevante despre economia sociala, inclusiv din partea unor antreprenori din domeniul economiei sociale (reprezentanti ai unor intreprinderi sociale), invitati la eveniment.​

La eveniment, participantilor li s-au pus la dispozitie materiale de promovare/ cu prezentarea subiectelor dezbatute, cu datele de identificare a proiectului, brosuri cu informatii relevante etc.

Le mulțumim tuturor pentru participarea la caravana de informare a proiectului, pentru interesul acordat și pentru ideile pe care le-au dezbătut alături de noi !