Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019 – „SMART Social Start-up”

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019

conferinta de lansare
octombrie 31, 2019
Caravana de informare a proiectului la Pitesti
martie 11, 2020

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale
în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea
forței de muncă
Beneficiar: MENTOR TRADING SRL
Titlul proiectului: SMART Social Start-up
Contract de finanțare nr. POCU/449/4/16/128527
Cod SMIS: 128527

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019

CADRUL GENERAL
SMART Social Start-up este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte „Sprijin pentru infiintarea de
intreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Proiectul este implementat de catre Mentor Trading SRL, în calitate de Beneficiar, împreună
cu partenerii Apopsi Romania SA (Partener 1), UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
(Partener 2).

Aria de implementare este in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest.
SMART Social Start-up are o durată de 36 de luni, implementându-se în perioada
24 septembrie 2019–23 septembrie 2022.

ACTIUNI PRINCIPALE DERULATE DE LA INCEPEREA PROIECTULUI PANA IN PREZENT
( 24 Septembrie 2019- 22 Noiembrie 2019 ):

– A fost constituita echipa de proiect
– Au fost analizate documentele aferente proiectului: Contractul de finantare, Ghidul
specific, Manualul Beneficiarului, Manualul de Identitate Vizuala etc.
– A fost organizata Conferinta de start a proiectului ( pe 18 Octombrie, la Pitesti )
– A fost actualizat Acordul de parteneriat intre Mentor Trading SRL si cei 2 parteneri din
proiect- Apopsi SA si UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
– Au fost elaborate o parte dintre metodologiile, documentele, modelele de documente,
graficele prevazute in proiect
– Au fost elaborate drafturi pentru o parte dintre metodologiile, documentele necesare
– A fost incheiat 1 Acord de parteneriat cu un colegiu
– A fost creat website-ul proiectului https://smartsocial.ro/
– A fost creata pagina de Facebook a proiectului https://www.facebook.com/smartsocialstart/
– Au fost postate informatii, materiale, anunturi pe website-ul si pe pagina de Facebook ale
proiectului