Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

conferinta de lansare – „SMART Social Start-up”

conferinta de lansare

Comunicat de informare a publicului cu privire la actiunile desfasurate in cadrul proiectului 22.11.2019
noiembrie 29, 2019

conferinta de lansare

Vineri, 18 octombrie 2019, in Municipiul Pitesti, s-a defasurat conferința de start a proiectului „SMART Social Start-up”, POCU/449/4/16/128527, derulat de Mentor Trading SRL in parteneriat cu APOPSI ROMANIA S.A. si Primaria Municipiului Drobeta-Turnu Severin .

La eveniment au fost prezenţi membrii ai echipei de proiect, persoane implicate in mediul de afaceri, institutii, persoane interesate de economia sociala.

Proiectul  „SMART Social Start-up”,  isi propune, ca obiectiv general, infiintarea a 21 de intreprinderi sociale in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest si sprijinirea ascestora pentru a deveni auto-sustenabile. Totodata, prin incurajarea si sustinerea antreprenoriatului social, ca urmare a activitatilor de formare si consiliere antreprenoriala oferite catre 101 persoane, proiectul vizeaza dezvoltarea comunitatilor locale si crearea a cel putin 105 locuri de munca.

Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, inovatoare social, nediscriminatorii si la cresterea responsabilitaþii în rândul populatiei comunitatii cu impact asupra participarii sociale, intreprinderile noi create contribuind la dezvoltarea comunitatilor locale prin

implicarea unor persoane din grupuri vulnerabile în activitati cu caracter social si economic, facilitând accesul tuturor la resursele siserviciile comunitatii.

Proiectul „SMART Social Start-up”, POCU/449/4/16/128527 se incadreaza in  Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investiții: 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, se deruleaza in perioada 24.09.2019 – 23.09.2022, in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest si este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 .

Multumim tuturor celor care au fost prezenti pentru participarea la eveniment si pentru subiectele dezbatute.