Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Criterii de eligibilitate si selectie – „SMART Social Start-up”

3.3 Erata6 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT

3.3 Erata5 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT

3.3 Erata4 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT-24 Iulie 2020

3.3 Erata3 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT-26 Iunie 2020

3.3 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT_Revizia 2_25 Mai 2020

3.3 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT_ Revizia 1_13 Martie 2020

3.3 Revizuit1 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT – anexe

3.3 Erata2 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT

3.3 Erata1 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT

3.3 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT

3.3 Metodologie identificare, selectie si mentinere GT – anexe

In cadrul proiectului vor fi selectate, conform metodologiei de selectie, 101 persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi sociale, in  vederea participarii la cursuri dedicate dezvoltarii competentelor antreprenoriale.

Selectia membrilor grupului tinta se va efectua prin validarea administrativa a indeplinirii criteriilor minim obligatorii stabilite de catre finantatorul programului prin Ghidul Conditii Specifice,  pentru persoanele inscrise, in ordinea completarii locurilor disponibile. Urmare a procesului de  validare vor fi selectate primele 101 de persoane, urmând a se realiza si o lista de rezerva de 15 persoane. Vor fi evaluate toate candidaturile depuse in intervalul stabilit si comunicat prin intermediul website-ului proiectului sau pâna la completarea locurilor disponibile persoane validate administrativ, dupa cum urmeaza:

– Femei: min. 66 (65%)

– Persoane cu dizabilitati: min. 5 (min. 5%)

– Persoane din mediul rural: min 48 (min. 47%)

Prezentam mai jos distributia grupului tinta pe regiunile de dezvoltare vizate de proiect: Sud-Vest Oltenia: 28, Sud Muntenia: 35, Sud Est: 10, Vest: 28

Pentru a fi considerate eligibile, persoanele din grupul tinta trebuie sa indeplinesca cumulativ urmatoarele conditii :

            a. intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala;

           b. isi au resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in cel urban, in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest;

           c. sunt interesate de parcurgerea unui program de formare cu denumirea: Antreprenor in economia sociala

           d. sunt interesate de parcurgerea unui program de formare complementar cu programul de Antreprenor in economia sociala, care sa completeze cunostintele in domeniul economico-social necesare pentru gestionarea unei afaceri

         e. declara pe propria raspundere ca daca vor fi selectate pentru a primi subventia aferenta infiintarii unei intreprinderi sociale, la acel moment nu vor avea calitatea de actionar majoritar intr-o alta societate

        f. au vârsta de minimum 18 ani;

       g. au absolvit cel puțin studii liceale (minimum 12 clase) – condiție obligatorie pentru participarea la cursurile autorizate ANC de „Antreprenor in economia sociala” Cod COR 112032 organizate în cadrul proiectului;

      h. nu beneficiaza de finantare in cadrul unui alt proiect POCU 4.16;

      i. nu fac parte din categoria tinerilor NEETs.

! NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Membrii grupului tinta pot fi exclusi din programul de formare si proiect in cazul in care dupa depunerea si aprobarea dosarului sau pe perioada derularii cursurilor nu se prezinta la activitatile la care sunt inscrisi si nu pot fi contactati de echipa de proiect pe e-mail sau telefonic timp de inca 2 saptamâni de la data in care s-a constatat inactivitatea in cadrul proiectului.

Membrii grupului tinta selectati se pot retrage voluntar, cu precizarea unor motive intemeiate prin transmiterea unei cereri de retragere, semnate pe adresa de email.

Orice candidat selectat care se incadreaza la una din situatiile de excludere descrise mai sus, va fi declarat „Retras” si va fi inlocuit de catre o Rezerva, pe baza disponibilitatii acesteia.

In vederea validarii administrative, in cadrul intervalului de selectie, fiecare candidat va trebui sa incarce in cadrul platformei sau sa depuna fizic la sediul oricarui partener, un dosar continând:

  • Formular de inregistrare grup tinta Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU2014-2020 (original) (Anexa 1)
  • Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (Anexa 2).
  • Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări (Anexa 3).
  • Copie conform cu originalul a cărții de identitate (din care să reiasă faptul că persoana are domiciliul sau reședința într-unul din județele regiunilor de implementare ale proiectului).
  • Copie conform cu originalul a certificatului de căsătorie/ a unui alt document relevant (în cazul schimbării numelui).
  • Copie conform cu originalul după diploma ultimei forme de învățământ absolvite(minim 12 clase cu diploma de bacalaureat).
  • Documente justificative pentru calitatea de persoana somera/ persoana inactiva/ persoana care are un loc de munca si vrea sa infiinteze o afacere pentru crearea de noi locuri de munca si/sau altele (copie conform cu originalul);
  • Alte documente care ar putea fi obligatorii conform instrucțiunilor AMPOCU/MFE.