Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Informatii utile – „SMART Social Start-up”

SMART Social Start-up


MENTOR-TRADING SRL, in calitate de beneficiar, a demarat in luna Septembrie 2019, proiectul „SMART Social Start-up”, cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul isi propune, ca obiectiv general, infiintarea a 21 de intreprinderi sociale in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest si sprijinirea ascestora pentru a deveni auto-sustenabile. Totodata, prin incurajarea si sustinerea antreprenoriatului social, ca urmare a activitatilor de formare si consiliere antreprenoriala oferite catre 101 persoane, proiectul vizeaza dezvoltarea comunitatilor locale si crearea a cel putin 105 locuri de munca..

Proiectul „SMART Social Start-up”, POCU/449/4/16/128527 se deruleaza in perioada 24.09.2019 – 23.09.2022, in regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Vest si este implementat de MENTOR-TRADING SRL, in parteneriat cu APOPSI ROMANIA S.A. si Primaria Municipiului Drobeta-Turnu Severin.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 13.673.965,45 lei, din care suma de 11.481.469,30 lei reprezintă valoarea cofinantarii UE. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Luna Mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viața și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau facând parte din categorii vulnerabile. Acest sector, reglemetat de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social.
In acest sens regasiti mai multe informatii, materiale accesand linkurile de mai jos :
https://www.facebook.com/ajofmarges/posts/2599704196961261

 

MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-BENEFICIARI-DE-VENIT-MINIM-GARANTAT1

MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-PERSOANE-CU-DIZABILITATI

Modele-de-intreprinderi-sociale-pentru-persoane-de-etnie-roma

MODELE-DE-INTREPRINDERI-SOCIALE-PENTRU-TINERI-PESTE-18-ANI-CARE-PARASESC-SISTEMUL-INSTIITUTIONALIZAT-DE-PROTECTIE-A-COPILULU

Ce inseamna economie sociala? Interviu cu Angela Achitei, Fundatia Alaturi de Voi Romania 

https://www.youtube.com/watch?v=lVddHK4HwTs&t=11s

Ashoka & EM360, despre antreprenoriatul social 

 https://www.youtube.com/watch?v=Camn3iorXVo

Dialoguri – Antreprenoriatul social 

https://www.youtube.com/watch?v=Rn4wgdAT14E

Antreprenoriatul tinerilor si implicarea sociala  

https://www.youtube.com/watch?v=wX0oStFEGn4

De la minutul 22: Economia socială – de la afacere la profit social- Avocat Adrian Rista   

https://www.youtube.com/watch?v=9gYxiAbt-h8&t=85s

Despre economie sociala si jocuri de cuvinte    

https://www.youtube.com/watch?v=Mrkhhse7MxM

Antreprenoriatul social asistat de IT 

 https://www.youtube.com/watch?v=kD9IzZn7TSE&t=709s

Funcționarea structurilor de economie socială- curs/ seminar prezentare Power Point  

https://www.youtube.com/watch?v=bVoKMb2XvF4

Ce este antreprenoriatul social și de ce ar trebui să-l încurajăm cât de mult putem?

 https://www.youtube.com/watch?v=2zqTIrE2Qzg

Material Economia Sociala in UE si Romania_A 3.1_Ian 2020

Material Nediscriminare _A 3.1_Ian 2020

Barometru UE si Romania privind discriminarea_Mai 2019

Informatii ANOFM economie sociala

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&categ=4&subcateg=6&page=0&fbclid=IwAR0BPtbG5fAEXoGIUOk4UuEFWkRxc1WLoSLDXDp_goC1iUjfAsZevZnHaTA